Κόσμος 68 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1560
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.339 (3.42 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 4.109
Χωριά βαρβάρων: 1.230
Χωριά με bonus: 480
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 67 ημέρες
Χρήστες on-line: 102
Αριθμός μηνυμάτων: 96.719 (62.00 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 16.799 (10.77 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 19.295 (12.37 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.092 (0.70 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 99
Αριθμός παικτών σε φυλές: 990
Συνολικοί πόντοι: 19.584.023 (12.554 ανά παίκτη, 3.668 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 210.016.077
 • 247.865.559
 • 190.831.124
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 5,985 εκατ.
 • 2,820 εκατ.
 • 3,629 εκατ.
 • 2,546 εκατ.
 • 792.832
 • 1,553 εκατ.
 • 57.665
 • 917.261
 • 194.151
 • 57.433
 • 1.670
 • 1.358
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 3836
 • 1807
 • 2326
 • 1632
 • 508
 • 996
 • 37
 • 588
 • 124
 • 37
 • 1
 • 1
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1121
 • 528
 • 680
 • 477
 • 148
 • 291
 • 11
 • 172
 • 36
 • 11
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: 12.01
Η νεότερη φυλή: VFV

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 16:51