Κόσμος 68 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 2367
Συνολικός αριθμός χωριών: 2.944 (1.24 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.378
Χωριά βαρβάρων: 560
Χωριά με bonus: 240
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 14 ημέρες
Χρήστες on-line: 305
Αριθμός μηνυμάτων: 20.917 (8.84 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 6.280 (2.65 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 20.285 (8.57 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.912 (0.81 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 90
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.468
Συνολικοί πόντοι: 2.040.460 (862 ανά παίκτη, 693 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 8.142.618
 • 8.336.373
 • 9.400.917
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 661.284
 • 335.632
 • 274.715
 • 38.302
 • 114.246
 • 143.523
 • 588
 • 1.793
 • 11.283
 • 1.204
 • 1.606
 • 40
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 279
 • 142
 • 116
 • 16
 • 48
 • 61
 • 0
 • 1
 • 5
 • 1
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 225
 • 114
 • 93
 • 13
 • 39
 • 49
 • 0
 • 1
 • 4
 • 0
 • 1
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: fatsas7
Η νεότερη φυλή: RST2

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 20:12